Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικά σε συμμόρφωση των διεθνών προτύπων ISO, για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και υψηλή ποιότητα.

ISO 9001:2022

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

(ΕΕ) 2015/2067

Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2067 σχετικά με εγκατάσταση, επιδιόρθωση, επισκευή, συντήρηση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο